Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa problēmas un risinājumi”
Title in English “Real Estate Tax Challenges and Solutions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Vaira Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Maģistra darba tēma ir ‘’Nekustamā īpašuma nodokļa problēmas un risinājumi’’. Nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no apspriestākajiem nodokļu veidiem sabiedrībā. Sākot ar 2022. gadu, nodokļa aprēķinam tiks izmantotas jaunās kadastrālās vērtības, kuras paredz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu palielināšanos. Izmaiņas radīs lielu slogu nodokļu maksātājiem, tādēļ svarīgi rast risinājumu, lai nodokļa piemērošana būtu samērīga nodokļa maksātājiem, bet tajā pašā laikā būtiski nesamazinātu pašvaldību budžeta ieņēmumus. Darbam izvirzīta hipotēze – nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas procesā ir nepilnības, kuras nepieciešams risināt. Pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikā un priekšmets – nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas nepilnības. Par maģistra darba mērķi autore izvirzīja – analizēt nekustamā īpašuma nodokļa likmes, piemērotos atvieglojumus un parādu administrēšanu Latvijas pašvaldībās un sniegt priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi, darba autore izvirzījusi sekojošus uzdevumus: apskatīt nekustamā īpašuma nodokļa normatīvo aktu regulējumu, izpētīt nodokļa lomu valsts budžetā, aprēķināt un salīdzināt ieņēmumu izmaiņas pašvaldību konsolidētajā kopbudžetā, kā arī Rīgas un Engures novada pašvaldību budžetos, apkopot informāciju par citu valstu pieredzi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas un parādu administrēšanas jomā, raksturot atvieglojumu piemērošanu un parādu administrēšanu Rīgas un Engures novada pašvaldībās, veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus konkrētiem īpašumu veidiem, izdarīt secinājumus par darba gaitā iegūto informāciju un izstrādāt priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no 89 lapaspusēm un sadalīts 3 daļās. Pirmajā daļā ir aprakstīta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība un tā loma valsts kopbudžetā. Otrajā daļā apkopota informācija par nodokļa lomu pašvaldību kopbudžetā, Rīgas un Engures novada pašvaldību budžetos, kā arī apkopota informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu un parādu administrēšanu ārvalstīs. Trešajā daļā apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanas iespējas pašvaldībās – priekšlikumi nodokļa aprēķināšanai, parādu administrēšanai un atvieglojumu piemērošanai. Maģistra darbā iekļautas 33 tabulas, 11 attēli, 5 pielikumi un izmantoti 46 informācijas avoti. Darba praktiskā vērtība ir apkopotā informācija un veiktie aprēķini par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas iespējām, lai iedzīvotāju nodokļu slogs nepieaugtu, bet tajā pašā laikā ievērojami nesamazinātos pašvaldību budžeta ieņēmumu apjoms. Kā arī veiktie secinājumi un izstrādātie priekšlikumi, kurus var izmantot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas uzlabošanā.
Keywords Nekustamā īpašuma nodoklis, nekustamais īpašums, kadastrālā vērtība, valsts budžets, pašvaldību budžets
Keywords in English Property tax, real estate, cadastral value, budget, local government budget
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 11:56:47