Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Interešu izglītības pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Marketing Activities of Interest Education Services Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents I. Jankovska, pētījumu producente, Mozokot SIA
Anotācija Bakalaura darba autore: Esmeralda Soboļeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Interešu izglītības pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 28 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 3 angļu un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā aplūkota interešu izglītības uzņēmuma SIA “Intelekta Akadēmija” iekšējā un ārējā vide. Pētījuma daļā intervēti potenciālie uzņēmuma klienti ar mērķi noskaidrot uzņēmuma nepilnības uzņēmuma sociālo tīklu mārketingā un aptaujāti uzņēmuma esošie klienti ar mērķi noskaidrot uzņēmuma nepilnības komunikācijā ar tā klientiem. Tiek noskaidrots, ka gan uzņēmuma potenciālie, gan esošie klienti uzskata, ka uzņēmuma mājas lapas un sociālo tīklu saturs ir nepilnīgs un tajā ir daudz trūkumi, kas attiecīgi norāda uz to, ka uzņēmumam primāri nepieciešams novērst esošo un potenciālo klientu norādītās nepilnības uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos, kas šobrīd apgrūtina uzņēmuma komunikāciju ar esošajiem klientiem un traucē iegūt jaunus klientus. Aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi, kas balsoties un pētījuma daļā gūtās informācijas, spētu uzlabot uzņēmuma mārketingu kopumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Soboļeva E. (2020). Interešu izglītības pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 74 lpp.
Atslēgas vārdi Interešu izglītība, Mārketinga aktivitātes, Pilnveidošana, Sociālie tīkli, Klienti
Atslēgas vārdi angļu valodā Interest Education, Marketing Activities, Improvement, Social Networks, Customers
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2020 10:09:41