Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Interešu izglītības pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana
Title in English Improvement of Marketing Activities of Interest Education Services Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer I. Jankovska, pētījumu producente, Mozokot SIA
Abstract Bakalaura darba autore: Esmeralda Soboļeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Interešu izglītības pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 28 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 3 angļu un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā aplūkota interešu izglītības uzņēmuma SIA “Intelekta Akadēmija” iekšējā un ārējā vide. Pētījuma daļā intervēti potenciālie uzņēmuma klienti ar mērķi noskaidrot uzņēmuma nepilnības uzņēmuma sociālo tīklu mārketingā un aptaujāti uzņēmuma esošie klienti ar mērķi noskaidrot uzņēmuma nepilnības komunikācijā ar tā klientiem. Tiek noskaidrots, ka gan uzņēmuma potenciālie, gan esošie klienti uzskata, ka uzņēmuma mājas lapas un sociālo tīklu saturs ir nepilnīgs un tajā ir daudz trūkumi, kas attiecīgi norāda uz to, ka uzņēmumam primāri nepieciešams novērst esošo un potenciālo klientu norādītās nepilnības uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos, kas šobrīd apgrūtina uzņēmuma komunikāciju ar esošajiem klientiem un traucē iegūt jaunus klientus. Aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi, kas balsoties un pētījuma daļā gūtās informācijas, spētu uzlabot uzņēmuma mārketingu kopumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Soboļeva E. (2020). Interešu izglītības pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 74 lpp.
Keywords Interešu izglītība, Mārketinga aktivitātes, Pilnveidošana, Sociālie tīkli, Klienti
Keywords in English Interest Education, Marketing Activities, Improvement, Social Networks, Customers
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 10:09:41