Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ilgtspējas paradigma Latvijas nodokļu sistēmā”
Nosaukums angļu valodā “Sustainability Paradigm in the Latvian Tax System”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Baiba Šmite-Roķe, VID NP Akcīzes preču aprites daļas vadītāja
Anotācija Maģistra darba tēma: „Ilgtspējas paradigma Latvijas nodokļu sistēmā”. Mūsdienās veiksmīgi piesaistīt finansējumu var tikai daži attīstības pasākumi vai pētniecības iniciatīvas, ja vien neparādās vārdi “ilgtspējība” vai “ilgtspējīga” projekta ievaddaļā. Ilgtspējības konceptu daudzveidīgi integrē visos tautsaimniecības līmeņos, arī nodokļu politikā. Ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas problēmas lielā mērā ir atkarīgas no valsts īstenotās fiskālās politikas un nodokļu sistēmas. Nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtējums ir svarīgs atbalsta instruments nodokļu politikas veidošanā, publiskajā komunikācijā un tautsaimniecības attīstībā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšanas modeli un veikt Latvijas nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtējumu pēc šī modeļa parametriem. Maģistra darba objekts ir nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšana. Darba priekšmeti ir ilgtspēja, nodokļu politika un nodokļu administrācija. Maģistra darba pirmajā daļā tiek izpētīta ilgtspējas koncepcija un ilgtspējīgas politikas principi, veltot īpašu uzmanību fiskālās un nodokļu sistēmas lomai valsts stratēģijā. Darba otrajā daļā tiek apkopota informācija par ilgtspējas novērtēšanas pamatprincipiem, analizētas nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšanas metodes un tiek izstrādāts jauns nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšanas modelis. Darba trešajā daļā tiek veikta Latvijas nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšana izmantojot piedāvāto modeli, tiek apkopoti modeļa ietvaros iegūtie praktiskie rezultāti un izdarīti secinājumi par nepieciešamiem pasākumiem nodokļu politikas un nodokļu administrācijas darbības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi ilgtspēja, ilgtspējīga attīstība, ilgtspējas novērtēšana, nodokļu sistēma, nodokļu administrācija, nodokļu politika
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainability, sustainable development, sustainability indicators, taxation, tax administration, tax policy
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 23:37:02