Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ilgtspējas paradigma Latvijas nodokļu sistēmā”
Title in English “Sustainability Paradigm in the Latvian Tax System”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Baiba Šmite-Roķe, VID NP Akcīzes preču aprites daļas vadītāja
Abstract Maģistra darba tēma: „Ilgtspējas paradigma Latvijas nodokļu sistēmā”. Mūsdienās veiksmīgi piesaistīt finansējumu var tikai daži attīstības pasākumi vai pētniecības iniciatīvas, ja vien neparādās vārdi “ilgtspējība” vai “ilgtspējīga” projekta ievaddaļā. Ilgtspējības konceptu daudzveidīgi integrē visos tautsaimniecības līmeņos, arī nodokļu politikā. Ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas problēmas lielā mērā ir atkarīgas no valsts īstenotās fiskālās politikas un nodokļu sistēmas. Nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtējums ir svarīgs atbalsta instruments nodokļu politikas veidošanā, publiskajā komunikācijā un tautsaimniecības attīstībā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšanas modeli un veikt Latvijas nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtējumu pēc šī modeļa parametriem. Maģistra darba objekts ir nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšana. Darba priekšmeti ir ilgtspēja, nodokļu politika un nodokļu administrācija. Maģistra darba pirmajā daļā tiek izpētīta ilgtspējas koncepcija un ilgtspējīgas politikas principi, veltot īpašu uzmanību fiskālās un nodokļu sistēmas lomai valsts stratēģijā. Darba otrajā daļā tiek apkopota informācija par ilgtspējas novērtēšanas pamatprincipiem, analizētas nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšanas metodes un tiek izstrādāts jauns nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšanas modelis. Darba trešajā daļā tiek veikta Latvijas nodokļu sistēmas ilgtspējas novērtēšana izmantojot piedāvāto modeli, tiek apkopoti modeļa ietvaros iegūtie praktiskie rezultāti un izdarīti secinājumi par nepieciešamiem pasākumiem nodokļu politikas un nodokļu administrācijas darbības pilnveidošanai.
Keywords ilgtspēja, ilgtspējīga attīstība, ilgtspējas novērtēšana, nodokļu sistēma, nodokļu administrācija, nodokļu politika
Keywords in English sustainability, sustainable development, sustainability indicators, taxation, tax administration, tax policy
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 23:37:02