Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pašvaldības iestādes personāla attīstības un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Personnel Development and Improvement of Assessment system in a Municipality
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Zane Rostoka, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore: Ineta Lagzdiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr. oec., Elīna Gaile-Sarkane Bakalaura darba temats: Pašvaldības iestādes personāla attīstības un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lapas, tajā iekļautas 11 tabulas, 14 attēli un 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 26 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota iestādes darbība un personāls, novērtēti iestādes personāla vadības procesi un atklātas galvenās problēmas. Pētījuma daļā tika veikta analīze par personāla novērtēšanas sistēmas iespējām un iestādē esošo personāla novērtēšanas sistēmas problēmu risināšanas iespējām. Aprēķinu daļā tika veikti un apkopoti empīriskie pētījumi par darbinieku novērtēšanas sistēmas izstrādi iestādē un tika izstrādāts darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikums/projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lagzdiņa, I. (2020). Pašvaldības iestādes personāla attīstības un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs / I. Lagzdiņa, E. Gaile-Sarkane – Liepāja: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 80 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku darba izpilde; novērtēšana; darbinieks;
Atslēgas vārdi angļu valodā Execution of employees' work; evaluation; employee;
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 22:43:42