Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pašvaldības iestādes personāla attīstības un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Title in English Project of Personnel Development and Improvement of Assessment system in a Municipality
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Zane Rostoka, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autore: Ineta Lagzdiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr. oec., Elīna Gaile-Sarkane Bakalaura darba temats: Pašvaldības iestādes personāla attīstības un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lapas, tajā iekļautas 11 tabulas, 14 attēli un 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 26 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota iestādes darbība un personāls, novērtēti iestādes personāla vadības procesi un atklātas galvenās problēmas. Pētījuma daļā tika veikta analīze par personāla novērtēšanas sistēmas iespējām un iestādē esošo personāla novērtēšanas sistēmas problēmu risināšanas iespējām. Aprēķinu daļā tika veikti un apkopoti empīriskie pētījumi par darbinieku novērtēšanas sistēmas izstrādi iestādē un tika izstrādāts darbinieku darba izpildes novērtēšanas nolikums/projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lagzdiņa, I. (2020). Pašvaldības iestādes personāla attīstības un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs / I. Lagzdiņa, E. Gaile-Sarkane – Liepāja: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 80 lpp.
Keywords Darbinieku darba izpilde; novērtēšana; darbinieks;
Keywords in English Execution of employees' work; evaluation; employee;
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 22:43:42