Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomiku
Nosaukums angļu valodā Impact of Foreign Direct Investment on Economy of Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aleksandra Mihņenoka
Recenzents Zin.asist. K.Freimanis
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomiku”. Tā mērķis ir, balstoties uz ĀTI piesaistes vides analīzi Eiropas Savienības valstīs un ĀTI pienesuma novērtēšanu Latvijā 2008. līdz 2018. gadam, izvērtēt papildus iespējas ĀTI piesaistei. Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa ekonomikas studente Santa Ķere. Bakalaura darba vadītāja ir RTU lektore, Mg. oec., A. Mihņenoka. Darba struktūru veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, secinājumi priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota investīciju būtība, noteikti ĀTI pozitīvi ietekmējošie faktori valsts ekonomikai, kā arī apkopoti tie faktori, kas ir nepieciešami labvēlīgas ĀTI vides izveidei. Analītiskajā daļā tiek salīdzināti ĀTI vides ietekmējošie faktori konkrētās ES valstīs, tajā skaitā Baltijas valstīs, kā arī Latvijā. Apkopotie faktori un ES valstu investīciju vides situācija ļauj izvērtēt un veikt priekšlikumus papildus iespējām Latvijas investīciju vides uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 73 lpp., tajās iekļauti 21 attēli, 5 tabulas, 1 pielikums, kā arī 105 izmantotās literatūras un informācijas avots.
Atslēgas vārdi ārvalstu tiešās investīcijas, ES valstis, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign direct investment, EU countries, Latvia
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 22:22:17