Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomiku
Title in English Impact of Foreign Direct Investment on Economy of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aleksandra Mihņenoka
Reviewer Zin.asist. K.Freimanis
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomiku”. Tā mērķis ir, balstoties uz ĀTI piesaistes vides analīzi Eiropas Savienības valstīs un ĀTI pienesuma novērtēšanu Latvijā 2008. līdz 2018. gadam, izvērtēt papildus iespējas ĀTI piesaistei. Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa ekonomikas studente Santa Ķere. Bakalaura darba vadītāja ir RTU lektore, Mg. oec., A. Mihņenoka. Darba struktūru veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, secinājumi priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota investīciju būtība, noteikti ĀTI pozitīvi ietekmējošie faktori valsts ekonomikai, kā arī apkopoti tie faktori, kas ir nepieciešami labvēlīgas ĀTI vides izveidei. Analītiskajā daļā tiek salīdzināti ĀTI vides ietekmējošie faktori konkrētās ES valstīs, tajā skaitā Baltijas valstīs, kā arī Latvijā. Apkopotie faktori un ES valstu investīciju vides situācija ļauj izvērtēt un veikt priekšlikumus papildus iespējām Latvijas investīciju vides uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 73 lpp., tajās iekļauti 21 attēli, 5 tabulas, 1 pielikums, kā arī 105 izmantotās literatūras un informācijas avots.
Keywords ārvalstu tiešās investīcijas, ES valstis, Latvija
Keywords in English foreign direct investment, EU countries, Latvia
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 22:22:17