Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Kolumbijā
Nosaukums angļu valodā Opportunities to Boost the Competitiveness of the Agricultural Sector in Colombia
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Zin. asist. V. Babiča
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Kolumbijas lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”. Darba autore ir Jarlotte Camila Quintero Martines un bakalaura darba vadītāja ir asoc.prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Kolumbijas lauksaimniecības nozares konkurētspējas līmeni, kā arī identificēt būtiskākos aspektus tās attīstībai un izvirzīt priekšlikumus nozares konkurētspējas paaugstināšanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai jāveic teorētiskā materiāla analīze par lauksaimniecības nozari un nozaru konkurētspēju, kā arī Kolumbijas lauksaimniecības nozares konkurētspējas līmeņa matemātiskais aprēķins un konkurētspējas salīdzināšana ar Brazīliju un Peru. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā veikta teorētiskā materiāla izpēte par konkurētspējas definīcijām un tās aprēķināšanas metodēm, kā arī sniegts lauksaimniecības nozares raksturojums un faktori, kas ietekmē tās attīstību. Ir izpētīts Kolumbijas tiesiskais regulējums un lauksaimniecības politika. Otrajā daļā tiek analizēta lauksaimniecības nozares attīstība pasaulē, Latīņamerikā, Kolumbijā Brazīlijā un Peru, lai aprēķinātu un novērtētu trīs valstu konkurētspējas līmeni. Trešajā daļā tiek noteiktas Kolumbijas lauksaimniecības nozares priekšrocības un iespējas lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai. Lauksaimniecības nozare Kolumbijā ir vājāk attīstīta, salīdzinot ar vidējo rādītāju visā pasaulē un Latīņamerikas reģionā. Lauksaimniecības produkcijas rādītāji ir bijuši slikti gandrīz nemainīgi, turpretī citi galvenie Latīņamerikas lauksamniecības produkcijas ražotāji pēdējos 20 gados ir dubultojuši ražošanu. Tas ir saistīts ar atšķirīgiem sociālajiem, ekonomiskajiem un strukturālajiem faktoriem, kuru dēļ Kolumbijā nozares attīstība un tās konkurētspēja ir daudz zemāka nekā Latīņamerikas konkurentiem. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 61 lappuses, tajā ir 17 attēli, 2 tabulas un 7 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 62 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, lauksaimniecības nozare, lauksaimnieciskā ražošana, darba ražīgums, algas, subsīdijas
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, agricultural sector, agricultural production, labor productivity, wages, subsidies
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 19:22:24