Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Kolumbijā
Title in English Opportunities to Boost the Competitiveness of the Agricultural Sector in Colombia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Zin. asist. V. Babiča
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Kolumbijas lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”. Darba autore ir Jarlotte Camila Quintero Martines un bakalaura darba vadītāja ir asoc.prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Kolumbijas lauksaimniecības nozares konkurētspējas līmeni, kā arī identificēt būtiskākos aspektus tās attīstībai un izvirzīt priekšlikumus nozares konkurētspējas paaugstināšanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai jāveic teorētiskā materiāla analīze par lauksaimniecības nozari un nozaru konkurētspēju, kā arī Kolumbijas lauksaimniecības nozares konkurētspējas līmeņa matemātiskais aprēķins un konkurētspējas salīdzināšana ar Brazīliju un Peru. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā veikta teorētiskā materiāla izpēte par konkurētspējas definīcijām un tās aprēķināšanas metodēm, kā arī sniegts lauksaimniecības nozares raksturojums un faktori, kas ietekmē tās attīstību. Ir izpētīts Kolumbijas tiesiskais regulējums un lauksaimniecības politika. Otrajā daļā tiek analizēta lauksaimniecības nozares attīstība pasaulē, Latīņamerikā, Kolumbijā Brazīlijā un Peru, lai aprēķinātu un novērtētu trīs valstu konkurētspējas līmeni. Trešajā daļā tiek noteiktas Kolumbijas lauksaimniecības nozares priekšrocības un iespējas lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai. Lauksaimniecības nozare Kolumbijā ir vājāk attīstīta, salīdzinot ar vidējo rādītāju visā pasaulē un Latīņamerikas reģionā. Lauksaimniecības produkcijas rādītāji ir bijuši slikti gandrīz nemainīgi, turpretī citi galvenie Latīņamerikas lauksamniecības produkcijas ražotāji pēdējos 20 gados ir dubultojuši ražošanu. Tas ir saistīts ar atšķirīgiem sociālajiem, ekonomiskajiem un strukturālajiem faktoriem, kuru dēļ Kolumbijā nozares attīstība un tās konkurētspēja ir daudz zemāka nekā Latīņamerikas konkurentiem. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 61 lappuses, tajā ir 17 attēli, 2 tabulas un 7 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 62 informācijas avoti.
Keywords konkurētspēja, lauksaimniecības nozare, lauksaimnieciskā ražošana, darba ražīgums, algas, subsīdijas
Keywords in English competitiveness, agricultural sector, agricultural production, labor productivity, wages, subsidies
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 19:22:24