Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Digitalizācijas ieviešanas uzņēmumā ekonomiskās efektivitātes novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Economic Effectiveness of Implementing Digitalisation in a Business
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Pr.doc. N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba “Digitalizācijas ieviešanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana uzņēmumā” mērķis ir izvērtēt digitalizācijas pakalpojuma izmantošanas ekonomisko efektivitāti, apskatīt esošās IT pakalpojumu vadības metodes un standartus, izanalizēt to ieviešanas praksi Latvijā, kā arī novērtēt digitalizācijas procesa ekonomisko efektivitāti konkrētā uzņēmumā, veicot datu apstrādi uz vietas un izmantojot digitalizācijas ārpakalpojumu. Darbu veido trīs daļas, kas izkārtotas loģiskā secībā, kurā katra nākamā daļa tiek būvēta uz iepriekšējās daļas teorētiskās un praktiskās bāzes, papildinot to un turpinot darba tematikas analīzi un izklāstu. Pirmajā daļā tiek apskatīts digitalizācijas procesa raksturojums un tā ietekme uz uzņēmumu biznesa modeli. Otrajā daļā akcentēta situācijas analīze par digitalizācijas attīstības tendencēm Latvijā, tai skaitā, apskatīts e-rēķina standarta ieviešanas normatīvais regulējums, digitalizācijas pakalpojumu sniedzēju raksturojums, kā arī digitalizācijas procesa ietekme uz uzņēmuma ieņēmumiem. Trešajā daļā ir pētīta digitalizācijas procesa ekonomiskā efektivitāte uzņēmumā un apkopoti secinājumi un formulēti ieteikumi darbaspēka resursu lietderīgākai izmantošanai, ņemot vērā digitalizējamo datu apjomu. Darba gaitā un secinājumos izteikti spriedumi par to, kā digitālā transformācija un inovācijas varētu palīdzēt uzlabot uzņēmējdarbības kvalitāti, produktivitāti un samazināt darbaspēka izmaksas. Darbs kopumā izklāstīts 54 lappusēs, tajā iekļauti 14 attēli, 4 tabulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Digitalizācija, izmaksu samazināšana, digitālā transformācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Digitalization, cost reduction, digital transformation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 19:12:52