Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Digitalizācijas ieviešanas uzņēmumā ekonomiskās efektivitātes novērtēšana
Title in English Assessment of the Economic Effectiveness of Implementing Digitalisation in a Business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Pr.doc. N.Balabka
Abstract Bakalaura darba “Digitalizācijas ieviešanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana uzņēmumā” mērķis ir izvērtēt digitalizācijas pakalpojuma izmantošanas ekonomisko efektivitāti, apskatīt esošās IT pakalpojumu vadības metodes un standartus, izanalizēt to ieviešanas praksi Latvijā, kā arī novērtēt digitalizācijas procesa ekonomisko efektivitāti konkrētā uzņēmumā, veicot datu apstrādi uz vietas un izmantojot digitalizācijas ārpakalpojumu. Darbu veido trīs daļas, kas izkārtotas loģiskā secībā, kurā katra nākamā daļa tiek būvēta uz iepriekšējās daļas teorētiskās un praktiskās bāzes, papildinot to un turpinot darba tematikas analīzi un izklāstu. Pirmajā daļā tiek apskatīts digitalizācijas procesa raksturojums un tā ietekme uz uzņēmumu biznesa modeli. Otrajā daļā akcentēta situācijas analīze par digitalizācijas attīstības tendencēm Latvijā, tai skaitā, apskatīts e-rēķina standarta ieviešanas normatīvais regulējums, digitalizācijas pakalpojumu sniedzēju raksturojums, kā arī digitalizācijas procesa ietekme uz uzņēmuma ieņēmumiem. Trešajā daļā ir pētīta digitalizācijas procesa ekonomiskā efektivitāte uzņēmumā un apkopoti secinājumi un formulēti ieteikumi darbaspēka resursu lietderīgākai izmantošanai, ņemot vērā digitalizējamo datu apjomu. Darba gaitā un secinājumos izteikti spriedumi par to, kā digitālā transformācija un inovācijas varētu palīdzēt uzlabot uzņēmējdarbības kvalitāti, produktivitāti un samazināt darbaspēka izmaksas. Darbs kopumā izklāstīts 54 lappusēs, tajā iekļauti 14 attēli, 4 tabulas un 3 pielikumi.
Keywords Digitalizācija, izmaksu samazināšana, digitālā transformācija
Keywords in English Digitalization, cost reduction, digital transformation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 19:12:52