Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālā uzņēmuma finanšu pārvaldības pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Financial Governance in Social Enterprise
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic projektu vadītāja korporatīvo finanšu nodaļā
Anotācija Darba mērķis ir piedāvāt risinājumu uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai pie augoša neto apgrozījuma, uzlabojot finanšu pārvaldības un biznesa organizācijas procesus. Darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām - analītiskās, pētījuma un aprēķinu daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 55 lappuses. Darbā ir 7 attēli, 29 tabulas, 12 formulas, 33 literatūras avoti un 4 pielikumi. Darba autore veic uzņēmuma biznesa modeļu, tajā skaitā iekšējo procesu, analīzi. Tāpat tiek analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Darba autore konstatēja vairākas problēmas: uzņēmums gandrīz nelieto IT risinājumus (tādēļ uzņēmuma procesi ir lēni, mazefektīvi un manuāli), ir augsts debitoru īpatsvars bilancē un zemi rentabilitātes rādītāji (neto apgrozījums aug, bet peļņa samazinās). Veicot papildus pētījumu (interviju un zinātniskās literatūras analīzi), tika izvirzīti priekšlikumi konstatēto problēmu novēršanai. Ieviešot finanšu dokumentu un procesu pārvaldības rīku, uzņēmuma iekšējie procesi paliks efektīvāki un ātrāki, kopējais procesu laiks samazināsies no 663 uz 199,5 minūtēm. Darba autore piedāvā risinājumu, kā mazināt kopējo debitoru parādu aprites ilgumu, ka arī mazināt debitoru īpatsvaru bilancē 2018. gadā no 44,5 % uz 10,1 % un palielināt brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru no 40 % uz 74,4 %. Ar risinājumu, provizorisko 2019. gada peļņu būtu iespējams palielināt par 734 % salīdzinājumā ar situāciju bez risinājuma. Tas varētu tikt paveikts, mainoties tikai 2 rādītājiem: neto apgrozījumam (palielinoties par 34,3 %) un administrācijas izmaksām (samazinoties par 18 840 € gadā). Tādā veidā arī provizoriskie rentabilitātes rādītāji mainītos no -3,9 % uz 23 %. Atslēgas vārdi: finanšu pārvaldība, sociālais uzņēmums, digitalizācija, uzņēmuma debitori, rentabilitāte, neto apgrozījums, administrācijas izmaksas, ieteicamās cenas aprēķina rīks. Korotkova, A. (2020) Sociālā uzņēmuma finanšu pārvaldības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 55 lpp.
Atslēgas vārdi Finanšu pārvaldība, sociālais uzņēmums, digitalizācija, uzņēmuma debitori, rentabilitāte, neto apgrozījums, administrācijas izmaksas, ieteicamās cenas aprēķina rīks.
Atslēgas vārdi angļu valodā financial governance, social enterprise, digitalization, debtors, rentability, turnover, administrative costs, tool for calculation of recommended price.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 16:16:28