Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sociālā uzņēmuma finanšu pārvaldības pilnveides projekts
Title in English Project for Improvement of Financial Governance in Social Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic projektu vadītāja korporatīvo finanšu nodaļā
Abstract Darba mērķis ir piedāvāt risinājumu uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai pie augoša neto apgrozījuma, uzlabojot finanšu pārvaldības un biznesa organizācijas procesus. Darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām - analītiskās, pētījuma un aprēķinu daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 55 lappuses. Darbā ir 7 attēli, 29 tabulas, 12 formulas, 33 literatūras avoti un 4 pielikumi. Darba autore veic uzņēmuma biznesa modeļu, tajā skaitā iekšējo procesu, analīzi. Tāpat tiek analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Darba autore konstatēja vairākas problēmas: uzņēmums gandrīz nelieto IT risinājumus (tādēļ uzņēmuma procesi ir lēni, mazefektīvi un manuāli), ir augsts debitoru īpatsvars bilancē un zemi rentabilitātes rādītāji (neto apgrozījums aug, bet peļņa samazinās). Veicot papildus pētījumu (interviju un zinātniskās literatūras analīzi), tika izvirzīti priekšlikumi konstatēto problēmu novēršanai. Ieviešot finanšu dokumentu un procesu pārvaldības rīku, uzņēmuma iekšējie procesi paliks efektīvāki un ātrāki, kopējais procesu laiks samazināsies no 663 uz 199,5 minūtēm. Darba autore piedāvā risinājumu, kā mazināt kopējo debitoru parādu aprites ilgumu, ka arī mazināt debitoru īpatsvaru bilancē 2018. gadā no 44,5 % uz 10,1 % un palielināt brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru no 40 % uz 74,4 %. Ar risinājumu, provizorisko 2019. gada peļņu būtu iespējams palielināt par 734 % salīdzinājumā ar situāciju bez risinājuma. Tas varētu tikt paveikts, mainoties tikai 2 rādītājiem: neto apgrozījumam (palielinoties par 34,3 %) un administrācijas izmaksām (samazinoties par 18 840 € gadā). Tādā veidā arī provizoriskie rentabilitātes rādītāji mainītos no -3,9 % uz 23 %. Atslēgas vārdi: finanšu pārvaldība, sociālais uzņēmums, digitalizācija, uzņēmuma debitori, rentabilitāte, neto apgrozījums, administrācijas izmaksas, ieteicamās cenas aprēķina rīks. Korotkova, A. (2020) Sociālā uzņēmuma finanšu pārvaldības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 55 lpp.
Keywords Finanšu pārvaldība, sociālais uzņēmums, digitalizācija, uzņēmuma debitori, rentabilitāte, neto apgrozījums, administrācijas izmaksas, ieteicamās cenas aprēķina rīks.
Keywords in English financial governance, social enterprise, digitalization, debtors, rentability, turnover, administrative costs, tool for calculation of recommended price.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 16:16:28