Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing the Performance Efficiency of a Catering Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Mg. oec. A. Matisone, Latvijas riska kapitāla asociācijas izpilddirektore
Anotācija Bakalaura darba autors: Patrīcija Petrovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr.oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 29 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 11 angļu, 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pirmajā darba daļā tika veikta uzņēmuma finanšu analīze, veikta ēdināšanas nozares analīze, kā arī tika konstatētas 3 problēmas, kas ietekmē uzņēmuma efektivitāti. Otrajā daļā autore analizē ēdiena piegādes industriju pasaulē un Latvijā. Trešajā darba daļā, balstoties uz pirmās daļas konstatētajam problēmām, autore izveidoja 3 priekšlikumus un veica priekšlikumu finanšu aprēķinus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Petrovska, P., Lāce, N. (2020). Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 75 lpp.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, finanšu analīze, ēdināšanas pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, financial analysis, catering company
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 15:21:21