Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla iesaistes darbā veicināšanas metodes
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Facilitating the Engagement of Employees
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents A. Roša, pētnieks
Anotācija Bakalaura darba autors: Gita Nauzere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Personāla iesaistes darbā veicināšanas metodes Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 33 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 21 angļu, valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tika izpētīta darbinieku iesaiste, analizēta tās saistība ar motivāciju un tās veicināšanas metožu teorētisko pamatojumu. Raksturojot šī brīža mazumtirdzniecības nozares stāvokli Latvijā, tika konstatēts, ka mazumtirdzniecības jomā gaidāma dziļa recesija. Pētījuma daļā, veicot mazumtirdzniecības uzņēmuma struktūrvienības darbinieku aptauju, tika izstrādāti priekšlikumi mentoringa un koučinga metožu izmantošanai mazumtirdzniecības uzņēmuma struktūrvienības darbinieku iesaistes veicināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nauzere, G., Ozoliņa-Ozola, I. (2020). Personāla iesaistes darbā veicināšanas metodes. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 66 lpp.
Atslēgas vārdi Iesasite, motivācija, darbinieki, mentorings, koučings
Atslēgas vārdi angļu valodā Engagement, motivation, employee,mentoring, coaching
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 14:56:42