Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla iesaistes darbā veicināšanas metodes
Title in English Opportunities for Facilitating the Engagement of Employees
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer A. Roša, pētnieks
Abstract Bakalaura darba autors: Gita Nauzere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Personāla iesaistes darbā veicināšanas metodes Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 33 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 21 angļu, valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tika izpētīta darbinieku iesaiste, analizēta tās saistība ar motivāciju un tās veicināšanas metožu teorētisko pamatojumu. Raksturojot šī brīža mazumtirdzniecības nozares stāvokli Latvijā, tika konstatēts, ka mazumtirdzniecības jomā gaidāma dziļa recesija. Pētījuma daļā, veicot mazumtirdzniecības uzņēmuma struktūrvienības darbinieku aptauju, tika izstrādāti priekšlikumi mentoringa un koučinga metožu izmantošanai mazumtirdzniecības uzņēmuma struktūrvienības darbinieku iesaistes veicināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nauzere, G., Ozoliņa-Ozola, I. (2020). Personāla iesaistes darbā veicināšanas metodes. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 66 lpp.
Keywords Iesasite, motivācija, darbinieki, mentorings, koučings
Keywords in English Engagement, motivation, employee,mentoring, coaching
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 14:56:42