Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Komerctransporta plānošanas procesa pilnveidošanas analīze starptautiskajos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Analysis of improvement of commercial transport planning process in international enterprises
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents SIA ,,RX-Loģistika” direktors Dz. Ciganskis
Anotācija Maģistra darba autore Alīna Kaminska izstrādāja darbu, kura temats ir “Komerctransporta plānošanas procesa pilnveidošanas analīze starptautiskajos uzņēmumos”. Maģistra darba mērķis ir identificēt Latvijas starptautisko autokravu pārvadājumu jomas un uzņēmumu mikrovides un makrovides faktorus, kas apgrūtina komerctransporta vadības procesu, un izstrādāt tā pilnveidošanas rekomendācijas. Maģistra darba novitāte ir darba autores izstrādāts komerctransporta vadīšanas pilnveidošanas modelis, kas ļaus vietējiem maziem autotransporta uzņēmumiem tirgū uzlabot kopējo produktivitāti un pakalpojuma efektivitāti, samazinot izmantotos finanšu un personāla laika resursus, veicinot klientu apmierinātības līmeni un palielinot pastāvīgo klientu skaitu. Lai izstrādātu rekomendācijas mazo autotransporta uzņēmumu komerctransporta vadības procesa pilnveidošanai, tika īstenoti vairāki uzdevumi: kopējās transporta un uzglabāšanas nozares analīze, tirgus un ārējās vides ierobežojumu novērtējums, vietējo uzņēmumu komerctransporta vadības procesa un finansiālā stāvokļa izvērtējums, salīdzinājums ar nozares vidējiem rādītājiem. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 96 lappuses. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts kravas pārvadājumu būtība un komertransporta vadīšanas mehānisma teorētiskais aspekts. Otrajā nodaļā tiek noskaidroti makrovides faktori, novērtēti tirgus ierobežojošie faktori un konkurences apstākļi. Trešajā nodaļā tiek izvērtēts Latvijas mazo autotransporta uzņēmumu komerctransporta vadīšanas process, pamatojoties uz nozares ekspertu intervijām, tiek konstatēti finansiālie riski. Nobeigumā, balstoties uz veikto pētījumu, tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi, kas varētu veicināt mazo autotransportu uzņēmumu efektivitāti un produktivitāti tirgū. Kopumā darbs sastāv no 26 attēliem, 10 tabulām un 7 pielikumiem uz 10 lpp. Darbā izmantotas 54 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības. Atslēgvārdi: komerctransports, autotransporta pārvadājumi, autoparks, transportlīdzeklis.
Atslēgas vārdi komerctransports, autotransporta pārvadājumi, autoparks, transportlīdzeklis
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial transport, road transportation, car fleet, vehicle
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 14:45:30