Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Komerctransporta plānošanas procesa pilnveidošanas analīze starptautiskajos uzņēmumos
Title in English Analysis of improvement of commercial transport planning process in international enterprises
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer SIA ,,RX-Loģistika” direktors Dz. Ciganskis
Abstract Maģistra darba autore Alīna Kaminska izstrādāja darbu, kura temats ir “Komerctransporta plānošanas procesa pilnveidošanas analīze starptautiskajos uzņēmumos”. Maģistra darba mērķis ir identificēt Latvijas starptautisko autokravu pārvadājumu jomas un uzņēmumu mikrovides un makrovides faktorus, kas apgrūtina komerctransporta vadības procesu, un izstrādāt tā pilnveidošanas rekomendācijas. Maģistra darba novitāte ir darba autores izstrādāts komerctransporta vadīšanas pilnveidošanas modelis, kas ļaus vietējiem maziem autotransporta uzņēmumiem tirgū uzlabot kopējo produktivitāti un pakalpojuma efektivitāti, samazinot izmantotos finanšu un personāla laika resursus, veicinot klientu apmierinātības līmeni un palielinot pastāvīgo klientu skaitu. Lai izstrādātu rekomendācijas mazo autotransporta uzņēmumu komerctransporta vadības procesa pilnveidošanai, tika īstenoti vairāki uzdevumi: kopējās transporta un uzglabāšanas nozares analīze, tirgus un ārējās vides ierobežojumu novērtējums, vietējo uzņēmumu komerctransporta vadības procesa un finansiālā stāvokļa izvērtējums, salīdzinājums ar nozares vidējiem rādītājiem. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 96 lappuses. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts kravas pārvadājumu būtība un komertransporta vadīšanas mehānisma teorētiskais aspekts. Otrajā nodaļā tiek noskaidroti makrovides faktori, novērtēti tirgus ierobežojošie faktori un konkurences apstākļi. Trešajā nodaļā tiek izvērtēts Latvijas mazo autotransporta uzņēmumu komerctransporta vadīšanas process, pamatojoties uz nozares ekspertu intervijām, tiek konstatēti finansiālie riski. Nobeigumā, balstoties uz veikto pētījumu, tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi, kas varētu veicināt mazo autotransportu uzņēmumu efektivitāti un produktivitāti tirgū. Kopumā darbs sastāv no 26 attēliem, 10 tabulām un 7 pielikumiem uz 10 lpp. Darbā izmantotas 54 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības. Atslēgvārdi: komerctransports, autotransporta pārvadājumi, autoparks, transportlīdzeklis.
Keywords komerctransports, autotransporta pārvadājumi, autoparks, transportlīdzeklis
Keywords in English commercial transport, road transportation, car fleet, vehicle
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 14:45:30