Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Klasteru nozīme valsts tautsaimniecībā
Nosaukums angļu valodā Role of Clusters in the National Economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Lekt. J. Jakubāne
Anotācija Bakalaura darba autore Elizabete Betija Ozola izstrādāja darbu, kura temats ir “Klasteru nozīme valsts tautsaimniecībā”. Bakalaura darba mērķis ir uz apkopotas klasteru darbības principu pamata noskaidrot to nozīmi valsts tautsaimniecības izaugsmē. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir raksturota klasteru idejas izcelsme un tās vēsturiskā attīstība laika gaitā, aprakstīta klasteru struktūra, to iedalījums pēc dažādu ekonomikas pētnieku vadlīnijām un analizēts klasteru dzīves cikls. Darba otrajā nodaļā padziļināti tiek izpētīti klastera darbības rezultātā radītie ekonomiskie efekti, klasteru attīstību kavējošie apstākļi, kā arī raksturota valsts īstenotās atbalsta politikas nozīme klasteru attīstībā. Lai pēcāk analizētu klasteru darbības nozīmi valsts tautsaimniecības izaugsmē, tiek izpētītas klasteru darbības efektivitātes vērtēšanai izmantotās metodes. Bakalaura darba trešajā nodaļā autore apraksta klasteru idejas attīstību Latvijā un galvenās pieļautās kļūdas atbalsta programmu ieviešanā, kā arī analizē aktuālākās klasteru programmas īstenošanas kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, to nozīmi Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 15 attēli un 8 tabulas. Darbā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi klasteri, konkurētspēja, izaugsme, inovācijas, efektivitāte, pētniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā clusters, competitiveness, growth, innovation, efficiency, research
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 13:48:33