Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Klasteru nozīme valsts tautsaimniecībā
Title in English Role of Clusters in the National Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Lekt. J. Jakubāne
Abstract Bakalaura darba autore Elizabete Betija Ozola izstrādāja darbu, kura temats ir “Klasteru nozīme valsts tautsaimniecībā”. Bakalaura darba mērķis ir uz apkopotas klasteru darbības principu pamata noskaidrot to nozīmi valsts tautsaimniecības izaugsmē. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir raksturota klasteru idejas izcelsme un tās vēsturiskā attīstība laika gaitā, aprakstīta klasteru struktūra, to iedalījums pēc dažādu ekonomikas pētnieku vadlīnijām un analizēts klasteru dzīves cikls. Darba otrajā nodaļā padziļināti tiek izpētīti klastera darbības rezultātā radītie ekonomiskie efekti, klasteru attīstību kavējošie apstākļi, kā arī raksturota valsts īstenotās atbalsta politikas nozīme klasteru attīstībā. Lai pēcāk analizētu klasteru darbības nozīmi valsts tautsaimniecības izaugsmē, tiek izpētītas klasteru darbības efektivitātes vērtēšanai izmantotās metodes. Bakalaura darba trešajā nodaļā autore apraksta klasteru idejas attīstību Latvijā un galvenās pieļautās kļūdas atbalsta programmu ieviešanā, kā arī analizē aktuālākās klasteru programmas īstenošanas kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, to nozīmi Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 15 attēli un 8 tabulas. Darbā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords klasteri, konkurētspēja, izaugsme, inovācijas, efektivitāte, pētniecība
Keywords in English clusters, competitiveness, growth, innovation, efficiency, research
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 13:48:33