Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācija
Nosaukums angļu valodā Optimization of the Riga City public transport network
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents AS “LatRailNet” valdes priekšsēdētāja J.Hudenko
Anotācija Bakalaura darba autore Inga Žuravļova izstrādāja darbu, kura temats ir “Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla optimizācija”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu pilnveidošanas iespējas. Pētījuma objekts - Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumi. Pētījuma priekšmets - Rīgas sabiedriskā transporta maršruta izveidi ietekmējošie faktori. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi ir noteikti šādi uzdevumi: •Datu vākšana, to apkopojums un analīze; •Iegūt un apstrādāt elektroniskās norēķinu sistēmas un automātiskās pasažieru skaitīšanas datus par pasažieru pārvietošanas paradumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā; •Veikt pasažieru plūsmu analīzi gan maršrutam kopumā, gan pa atsevišķām diennakts stundām un atsevišķiem posmiem; •Veikt pasažieru pārsēšanas ieradumus analīzi; •Pētīt jauna regulāra autobusa maršruta izstrādi. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts sabiedriskā transporta raksturojums Latvijā un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. Apskatīta Rīgas pilsētas apkaimes attīstība un pasažieru pārvadājumu satiksmes raksturojums. Darba otrajā daļā tiek analizēti Rīgas sabiedriskā transporta pasažieru plūsma un pasažieru pasēšanas ieradumi, izmantojot RP SIA “Rīgas satiksme” vienotās integrētās transporta informācijas sistēmas datus. Darba trešajā daļā tiek izstrādāts jauns tangenciālais maršruts un veikta pasažieru plūsmas prognozēšana. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par izstrādāto darbu un tiek minēti priekšlikumi, kā uzlabot situāciju. Darbā izmantota mācību literatūra, interneta elektroniskie resursi, statistiskā informācija, Ministru kabineta noteikumi, RP SIA “Rīgas satiksme” uzņēmuma publiskās informācijas dati un nepublicēti dati. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 21 tabula un 16 pielikumi uz 17 lpp. Darbā izmantota 21 literatūras un avotu saraksta vienība.
Atslēgas vārdi sabiedriskais transports, pasažieru pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā public transport, passenger transport
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 13:47:59