Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Pasūtījumu un preču komplektācijas optimizācija mēbeļu ražošanas industrijā
Nosaukums angļu valodā Optimization of orders and goods in the furniture manufacturing industry
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents “GEFCO Baltic” SIA Pārdošanas un projektu vadītājs Baltijā A.Kotļars
Anotācija Maģistra darba autore Zane Darša izstrādāja darbu, kura temats ir “Pasūtījumu un preču komplektācijas optimizācija mēbeļu ražošanas industrijā”. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot pasūtījumu un preču komplektācijas ierobežojošos faktorus mēbeļu ražošanas industrijā un izstrādāt modeli preču komplektācijas optimizācijai. Maģistra darba pirmā daļa ietver noliktavas kā loģistikas sistēmas elementa novērtējumu. Tiek definēts noliktavas jēdziens, aplūkotas noliktavas funkcijas, mērķi un iedalījums, kā arī analizēta preču komplektēšana un procesa darbības rādītāji. Otrajā daļā tiek analizēta mēbeļu ražošanas nozare un pētīta jomas noliktavu specifikācija, izmantojot tiešos novērojumus un nozares pārstāvju sniegtās intervijas. Savukārt, trešajā daļā tiek sniegti pilnveidošanās ierosinājumi un izstrādāts modelis pasūtījumu un preču komplektēšanas optimizēšanai. Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka mēbeļu ražošanas nozarē ir ļoti specifiski krājumi pēc kuriem balstīts arī noliktavas izkārtojums, līdz ar to, tas ietekmē arī veidu kā tiek komplektētas preces. Aptuveni 55% noliktavu darbā aizņem tieši preču komplektēšana un pasūtījumu komplektēšana ir neefektīva, ja tiek pielietota nepareiza komplektēšanas metode. Veicot pasūtījumu komplektēšanu ar skeneru sistēmu vidēji uz vienu pasūtījumu ar dažādu rindiņu skaitu tiek patērētas 33 minūtes, savukārt, komplektēšanas procesā neizmantojot skeneru sistēmu vidēji tiek patērētas 39 minūtes. Kopumā vidēji tas rada 6 minūšu ietaupījumu uz vienu pasūtījuma komplektēšanu. Ilgtermiņā šāds laika ietaupījums var nodrošināt iespēju veikt citus pievienotās vērtības darbus. Pētījuma laikā tika atklātas tādas nepilnības kā pasūtījumu papildināšana, nepietiekams preču daudzums plauktā, nepareizi nomarķēta prece, nekvalitatīvas preces izsniegšana, kas var novest pie tādiem riskiem kā klientu neapmierinātība, darba dublēšanās, nekorekta daudzuma izsniegšana, neefektīva darbaspēka izmantošana, izmaksu palielināšanās un transportlīdzekļu dīkstāve. Līdz ar to darba beigās tiek izstrādāti priekšlikumi pasūtījumu un preču komplektācijas optimizācijai. Maģistra darbs sastāv no 3.nodaļām, tā apjoms ir 87 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 9 tabulas, un 7 pielikumi uz 13 lpp. Darbā izmantotas 50 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi pasūtījumi, preces, komplektēšana, noliktava
Atslēgas vārdi angļu valodā orders, goods, order picking, warehouse
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 13:17:28