Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Pasūtījumu un preču komplektācijas optimizācija mēbeļu ražošanas industrijā
Title in English Optimization of orders and goods in the furniture manufacturing industry
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer “GEFCO Baltic” SIA Pārdošanas un projektu vadītājs Baltijā A.Kotļars
Abstract Maģistra darba autore Zane Darša izstrādāja darbu, kura temats ir “Pasūtījumu un preču komplektācijas optimizācija mēbeļu ražošanas industrijā”. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot pasūtījumu un preču komplektācijas ierobežojošos faktorus mēbeļu ražošanas industrijā un izstrādāt modeli preču komplektācijas optimizācijai. Maģistra darba pirmā daļa ietver noliktavas kā loģistikas sistēmas elementa novērtējumu. Tiek definēts noliktavas jēdziens, aplūkotas noliktavas funkcijas, mērķi un iedalījums, kā arī analizēta preču komplektēšana un procesa darbības rādītāji. Otrajā daļā tiek analizēta mēbeļu ražošanas nozare un pētīta jomas noliktavu specifikācija, izmantojot tiešos novērojumus un nozares pārstāvju sniegtās intervijas. Savukārt, trešajā daļā tiek sniegti pilnveidošanās ierosinājumi un izstrādāts modelis pasūtījumu un preču komplektēšanas optimizēšanai. Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka mēbeļu ražošanas nozarē ir ļoti specifiski krājumi pēc kuriem balstīts arī noliktavas izkārtojums, līdz ar to, tas ietekmē arī veidu kā tiek komplektētas preces. Aptuveni 55% noliktavu darbā aizņem tieši preču komplektēšana un pasūtījumu komplektēšana ir neefektīva, ja tiek pielietota nepareiza komplektēšanas metode. Veicot pasūtījumu komplektēšanu ar skeneru sistēmu vidēji uz vienu pasūtījumu ar dažādu rindiņu skaitu tiek patērētas 33 minūtes, savukārt, komplektēšanas procesā neizmantojot skeneru sistēmu vidēji tiek patērētas 39 minūtes. Kopumā vidēji tas rada 6 minūšu ietaupījumu uz vienu pasūtījuma komplektēšanu. Ilgtermiņā šāds laika ietaupījums var nodrošināt iespēju veikt citus pievienotās vērtības darbus. Pētījuma laikā tika atklātas tādas nepilnības kā pasūtījumu papildināšana, nepietiekams preču daudzums plauktā, nepareizi nomarķēta prece, nekvalitatīvas preces izsniegšana, kas var novest pie tādiem riskiem kā klientu neapmierinātība, darba dublēšanās, nekorekta daudzuma izsniegšana, neefektīva darbaspēka izmantošana, izmaksu palielināšanās un transportlīdzekļu dīkstāve. Līdz ar to darba beigās tiek izstrādāti priekšlikumi pasūtījumu un preču komplektācijas optimizācijai. Maģistra darbs sastāv no 3.nodaļām, tā apjoms ir 87 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 9 tabulas, un 7 pielikumi uz 13 lpp. Darbā izmantotas 50 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords pasūtījumi, preces, komplektēšana, noliktava
Keywords in English orders, goods, order picking, warehouse
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 13:17:28