Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Inovāciju veicināšana starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai”
Nosaukums angļu valodā “Facilitation of innovation to improve international competitiveness”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents LR Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores vietnieks J.Zakovics
Anotācija Bakalaura darba autore Diāna Korkliša izstrādāja darbu, kura temats ir „Inovāciju veicināšana starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt aktuālās tendences inovācijas jomā Latvijā, lai identificētu pastāvošās iespējas un izstrādātu priekšlikumus starptautisko ekonomisko sakaru izmantošanai inovācijas veicināšanā. Bakalaura darba pirmajā daļā tika pētīts inovācijas jēdziens, klasifikācija, analizēti inovācijas procesa posmi un tos ietekmējošie faktori. Tika analizēta un ar teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem pamatota inovācijas loma valstu starptautiskajā konkurētspējā un ekonomikas attīstībā. Pirmās daļas noslēgumā tika novērtēts Latvijas sniegums inovācijas jomā, balstoties uz starptautiskiem inovācijas indeksiem. Darba otrajā daļā tika veikta padziļināta Latvijas inovācijas sistēmas analīze, identificējot galvenās problēmas katrā no inovācijas procesa posmiem. Vispirms tika analizēta zinātnes un pētniecības sistēma Latvijā. Pēc tam tika analizēta zināšanu un tehnoloģiju pārnese no publiskā uz privāto sektoru. Visbeidzot tika analizēti inovāciju kavējošie faktori uzņēmējdarbības sektorā. Darba trešajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi starptautisko ekonomisko sakaru izmantošanai inovācijas veicināšanā Latvijā. Vispirms tika sniegti ieteikumi ārzemju finansējuma piesaistes sekmēšanai, kas veicinātu starpsektoru sadarbību. Pēc tam tika izstrādāta Latvijas zinātnisko institūciju internacionalizācijas veicināšanas stratēģija. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 66 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 21 tabula un 5 pielikumi uz 10 lpp. Darbā izmantotas 74 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Inovācija, inovācijas veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovation, facilitating innovation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 11:01:23