Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Inovāciju veicināšana starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai”
Title in English “Facilitation of innovation to improve international competitiveness”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer LR Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores vietnieks J.Zakovics
Abstract Bakalaura darba autore Diāna Korkliša izstrādāja darbu, kura temats ir „Inovāciju veicināšana starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt aktuālās tendences inovācijas jomā Latvijā, lai identificētu pastāvošās iespējas un izstrādātu priekšlikumus starptautisko ekonomisko sakaru izmantošanai inovācijas veicināšanā. Bakalaura darba pirmajā daļā tika pētīts inovācijas jēdziens, klasifikācija, analizēti inovācijas procesa posmi un tos ietekmējošie faktori. Tika analizēta un ar teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem pamatota inovācijas loma valstu starptautiskajā konkurētspējā un ekonomikas attīstībā. Pirmās daļas noslēgumā tika novērtēts Latvijas sniegums inovācijas jomā, balstoties uz starptautiskiem inovācijas indeksiem. Darba otrajā daļā tika veikta padziļināta Latvijas inovācijas sistēmas analīze, identificējot galvenās problēmas katrā no inovācijas procesa posmiem. Vispirms tika analizēta zinātnes un pētniecības sistēma Latvijā. Pēc tam tika analizēta zināšanu un tehnoloģiju pārnese no publiskā uz privāto sektoru. Visbeidzot tika analizēti inovāciju kavējošie faktori uzņēmējdarbības sektorā. Darba trešajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi starptautisko ekonomisko sakaru izmantošanai inovācijas veicināšanā Latvijā. Vispirms tika sniegti ieteikumi ārzemju finansējuma piesaistes sekmēšanai, kas veicinātu starpsektoru sadarbību. Pēc tam tika izstrādāta Latvijas zinātnisko institūciju internacionalizācijas veicināšanas stratēģija. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 66 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 21 tabula un 5 pielikumi uz 10 lpp. Darbā izmantotas 74 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords Inovācija, inovācijas veicināšana
Keywords in English Innovation, facilitating innovation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 18.05.2020 11:01:23