Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Izmaksu analīze un tās izmantošana lēmumu pieņemšanā
Nosaukums angļu valodā Quality cost analysis and its use in decision making
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Sproģe
Recenzents Mg. oec., K. Gorbunova, docente (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autors: Oļesja Tomaka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof. Dr.sc.administr., Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Izmaksu analīze un tās izmantošana lēmumu pieņemšanā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiska un pētījuma daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60. lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 36 tabulas, 17 formulas. Izmantotas literatūras un avotu sarakstā ietvērti: 17 avoti latviešu, 6 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba izpētes rezultātā vadības grāmatvedības un uzņēmuma finanšu literatūra, pētnieciskie raksti, finanšu pārskati un statistiskie dati. Veikta uzņēmuma A/S “VEF” izmaksu horizontāla, vertikāla, finanšu radītāju, dinamikas un trendu analīze un to pielietošana uzņēmumu lēmumu procesā. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tomaka O., Sproģe I. (2020). Pētījums par izmaksu analīzi un tās izmantošanu lēmumu pieņemšanā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 69 lpp.
Atslēgas vārdi Izmaksu analīze, pašizmaksa, uzņēmums A/S "VEF", horizontāla un vertikāla anlīze, izmaksu dinamika un trends
Atslēgas vārdi angļu valodā Expenses analysis, cost price, enterprise JSC "VEF", horizontal and vertical analysis, dynamics and trend of expenses
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2020 21:04:17