Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Izmaksu analīze un tās izmantošana lēmumu pieņemšanā
Title in English Quality cost analysis and its use in decision making
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Sproģe
Reviewer Mg. oec., K. Gorbunova, docente (prakt.)
Abstract Bakalaura darba autors: Oļesja Tomaka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof. Dr.sc.administr., Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Izmaksu analīze un tās izmantošana lēmumu pieņemšanā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiska un pētījuma daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60. lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 36 tabulas, 17 formulas. Izmantotas literatūras un avotu sarakstā ietvērti: 17 avoti latviešu, 6 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba izpētes rezultātā vadības grāmatvedības un uzņēmuma finanšu literatūra, pētnieciskie raksti, finanšu pārskati un statistiskie dati. Veikta uzņēmuma A/S “VEF” izmaksu horizontāla, vertikāla, finanšu radītāju, dinamikas un trendu analīze un to pielietošana uzņēmumu lēmumu procesā. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tomaka O., Sproģe I. (2020). Pētījums par izmaksu analīzi un tās izmantošanu lēmumu pieņemšanā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 69 lpp.
Keywords Izmaksu analīze, pašizmaksa, uzņēmums A/S "VEF", horizontāla un vertikāla anlīze, izmaksu dinamika un trends
Keywords in English Expenses analysis, cost price, enterprise JSC "VEF", horizontal and vertical analysis, dynamics and trend of expenses
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.05.2020 21:04:17