Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Novērtējums par korporatīvās pārvaldības ietekmi uz Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu darbības rezultātiem
Nosaukums angļu valodā Assessment of Corporate Governance on Performance of Listed Companies in Uzbekistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents doktorante I.Zumente
Anotācija Bakalaura darba autors: Sitora-Bonu Rahmonova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof, Dr.oec Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Novērtējums par korporatīvās pārvaldības ietekmi uz Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu darbības rezultātiem Bakalaura darbsrakstīts latviešu valodā, to veidoievads, teorētiskā un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp, tajā iekļauti 12 attēli 10 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 55 avoti angļu, 20 avoti krevieski, 20 avoti uzbeku valodās ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā iekļauts korporatīvās pārvaldības jēdziens, atšķirība starp korporatīvo vadību un korporatīvo vadību. Korporatīvās pārvaldības modeļa pamatnoteikumu un principu izpēte. Pētījuma daļa ietver Uzbekistānas ekonomikas koncepciju, datu analīzi un regresijas modeļa izveidi, kas palīdzēs noteikt, kā korporatīvā pārvaldība ietekmē uzņēmumu darbību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rahmonova, S. (2020). Novērtējums par korporatīvās pārvaldības ietekmi uz Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu darbības rezultātiem. Bakalaura darbs/ S. Rahmonova, N. Lāce.-Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 68 lpp
Atslēgas vārdi Korporatīvā pārvaldība, uzņēmuma darbība, Uzbekistānas biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi, regresijas modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate governance, firm performance, Uzbekistan stock listed companies, regression model.
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2020 21:00:45