Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Novērtējums par korporatīvās pārvaldības ietekmi uz Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu darbības rezultātiem
Title in English Assessment of Corporate Governance on Performance of Listed Companies in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer doktorante I.Zumente
Abstract Bakalaura darba autors: Sitora-Bonu Rahmonova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof, Dr.oec Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Novērtējums par korporatīvās pārvaldības ietekmi uz Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu darbības rezultātiem Bakalaura darbsrakstīts latviešu valodā, to veidoievads, teorētiskā un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp, tajā iekļauti 12 attēli 10 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 55 avoti angļu, 20 avoti krevieski, 20 avoti uzbeku valodās ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā iekļauts korporatīvās pārvaldības jēdziens, atšķirība starp korporatīvo vadību un korporatīvo vadību. Korporatīvās pārvaldības modeļa pamatnoteikumu un principu izpēte. Pētījuma daļa ietver Uzbekistānas ekonomikas koncepciju, datu analīzi un regresijas modeļa izveidi, kas palīdzēs noteikt, kā korporatīvā pārvaldība ietekmē uzņēmumu darbību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rahmonova, S. (2020). Novērtējums par korporatīvās pārvaldības ietekmi uz Uzbekistānas biržā kotēto uzņēmumu darbības rezultātiem. Bakalaura darbs/ S. Rahmonova, N. Lāce.-Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 68 lpp
Keywords Korporatīvā pārvaldība, uzņēmuma darbība, Uzbekistānas biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi, regresijas modelis.
Keywords in English Corporate governance, firm performance, Uzbekistan stock listed companies, regression model.
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 17.05.2020 21:00:45