Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas alternatīvu variantu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Alternatives to Increase Retail Company Competitiveness
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Mg. oec., N. Balabka, docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas alternatīvas variantu analīze.” Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt konkurētspējas paaugstināšanas alternatīvas mazumtirdzniecības uzņēmumam. Pirmā ir analītiskā apskates daļa, bet otrā ir pētījuma daļa. Darba apjoms ir 71 lappuses un tas satur 12 attēlus, 12 tabulas, kā arī 5 pielikumus. Darba pirmajā daļā autors ir aprakstījis Latvijas tirdzniecības nozares raksturojumu, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares aprakstu, konkurences teorētiskos aspektus, konkurētspējas teorētiskos aspektus un konkurētspējas novērtēšanas metožu teorētiskos apskatus. Darba otrajā daļā autors ir veicis mazumtirdzniecības uzņēmuma aprakstu, veicis intervijas ar uzņēmuma vadītāju analīzes, konkurentu salīdzinājumu un konkurētspējas novērtējumu, izmantojot SVID analīzi, Fišbeina metodi, Portera 5 spēku analīzes metodi, Bostonas matricu un ideālā punkta metodi. Darba noslēgumā autors iegūst mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas novērtējumu kā augstu. Atslēgas vārdi: konkurence, konkurētspēja, mazumtirdzniecība, uzņēmums, analīze.
Atslēgas vārdi konkurence, konkurētspēja, mazumtirdzniecība, uzņēmums, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā competition, competitiveness, retail, company, analysis
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2020 17:16:35