Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Zaļā mārketinga nozīme aprite ekonomikā
Nosaukums angļu valodā The Role of Green Marketing in the Circular Economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Lektore A. Mihņenoka
Anotācija Bakalaura darba autore Santa Ruzgas izstrādāja darbu, kura temats ir “Zaļā mārketinga nozīme aprites ekonomikā”. Akadēmiskā darba vadītājs ir pētnieks, Mg.oec. Kaspars Plotka Bakalaura darba mērķis ir novērtēt lielāko Latvijas tirgū esošo starptautisko apģērbu uzņēmumu zīmolus pēc zaļa indeksa. Teorētiskajā daļā autore izpētīja zaļā mārketinga un aprites ekonomikas teorētisko attīstības konceptu un ilgtspēju. Šajā darba daļā tika apskatīta zaļā mārketinga un aprites ekonomikas vēsture un pamatkoncepcijas 21. gadsimtā, kā arī to ilgtspēja un izaicinājumi. Analītiskajā daļā autore izpētīja un novērtēja zaļā mārketinga un aprites ekonomikas mijiedarbību, novērtējot 21. gadsimta pamatkoncepciju mijiedarbību. Šajā daļā tika novērtēti un izanalizēti zaļi uzņēmumi pēc autores izveidota “3PR” modeļa, kā arī ar anketēšanas palīdzību novērtēta patērētāju informētība un vispārīgās zināšanas par zaļo mārketingu un aprites ekonomiku, kā arī to novērtējums zaļajiem uzņēmumiem. Darba praktiskais rezultāts ir uzņēmumu novērtējums un salīdzinājums pēc zaļa modeļa, kura rezultātā par viszaļāko zīmolu tika novērtēts Levi’s, kā arī salīdzinot autores veidoto uzņēmumu novērtējumu un patērētāju novērtējumu tika novērotas vienādas tendences vērtējumos. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām, tā apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 17 tabulas un 1 pielikums uz 4 lpp. Darbā izmantotas 76 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā Rīgā, Latvijā, 2020. gadā.
Atslēgas vārdi Zaļais mārketings, aprites ekonomika, ilgtspēja, 3PR modelis, vēsture, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Green marketing, circular economy, sustainability, 3PR model, history, development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2020 12:22:58