Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Zaļā mārketinga nozīme aprite ekonomikā
Title in English The Role of Green Marketing in the Circular Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Lektore A. Mihņenoka
Abstract Bakalaura darba autore Santa Ruzgas izstrādāja darbu, kura temats ir “Zaļā mārketinga nozīme aprites ekonomikā”. Akadēmiskā darba vadītājs ir pētnieks, Mg.oec. Kaspars Plotka Bakalaura darba mērķis ir novērtēt lielāko Latvijas tirgū esošo starptautisko apģērbu uzņēmumu zīmolus pēc zaļa indeksa. Teorētiskajā daļā autore izpētīja zaļā mārketinga un aprites ekonomikas teorētisko attīstības konceptu un ilgtspēju. Šajā darba daļā tika apskatīta zaļā mārketinga un aprites ekonomikas vēsture un pamatkoncepcijas 21. gadsimtā, kā arī to ilgtspēja un izaicinājumi. Analītiskajā daļā autore izpētīja un novērtēja zaļā mārketinga un aprites ekonomikas mijiedarbību, novērtējot 21. gadsimta pamatkoncepciju mijiedarbību. Šajā daļā tika novērtēti un izanalizēti zaļi uzņēmumi pēc autores izveidota “3PR” modeļa, kā arī ar anketēšanas palīdzību novērtēta patērētāju informētība un vispārīgās zināšanas par zaļo mārketingu un aprites ekonomiku, kā arī to novērtējums zaļajiem uzņēmumiem. Darba praktiskais rezultāts ir uzņēmumu novērtējums un salīdzinājums pēc zaļa modeļa, kura rezultātā par viszaļāko zīmolu tika novērtēts Levi’s, kā arī salīdzinot autores veidoto uzņēmumu novērtējumu un patērētāju novērtējumu tika novērotas vienādas tendences vērtējumos. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām, tā apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 17 tabulas un 1 pielikums uz 4 lpp. Darbā izmantotas 76 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā Rīgā, Latvijā, 2020. gadā.
Keywords Zaļais mārketings, aprites ekonomika, ilgtspēja, 3PR modelis, vēsture, attīstība
Keywords in English Green marketing, circular economy, sustainability, 3PR model, history, development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.05.2020 12:22:58