Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par mārketinga plānošanas alternatīvām mazajā uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Research on Marketing Planning Alternatives for a Small Business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Mg. oec., N. Balabka, docents (prakt.)
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Anastasija Lagodzinska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr. oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Pētījums par mārketinga plānošanas alternatīvam mazajā uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskās un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu, 22 angļu un 10 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma par mārketinga plānošanas alternatīvam mērķis ir atklāt mārketinga plānošanas īpatnības mazajos uzņēmumos. Pētījumi apstiprināja, ka prasmīga mārketinga darbības plānošana ir svarīga sastāvdaļa efektīvam darbam jebkurā izmēra uzņēmumam. Tika atklāts, ka sava mārketinga darbības plānošanā un īstenošanā mazais bizness sastopas ar daudziem ierobežojumiem nepietiekamu resursu dēļ. Pēc veiktā pētījuma tika izstrādāts mārketinga plāns konkrētam uzņēmumam. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lagodzinska, A., Andersone, I. (2020). Pētījums par mārketinga plānošanas alternatīvam mazajā uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 78 lpp.
Atslēgas vārdi mārketinga plānošana, mārketings, mazais uzņēmums, alternatīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing planning, marketing, small business, alternatives
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2020 11:00:54