Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par mārketinga plānošanas alternatīvām mazajā uzņēmumā
Title in English Research on Marketing Planning Alternatives for a Small Business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Mg. oec., N. Balabka, docents (prakt.)
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Anastasija Lagodzinska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr. oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Pētījums par mārketinga plānošanas alternatīvam mazajā uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskās un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu, 22 angļu un 10 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma par mārketinga plānošanas alternatīvam mērķis ir atklāt mārketinga plānošanas īpatnības mazajos uzņēmumos. Pētījumi apstiprināja, ka prasmīga mārketinga darbības plānošana ir svarīga sastāvdaļa efektīvam darbam jebkurā izmēra uzņēmumam. Tika atklāts, ka sava mārketinga darbības plānošanā un īstenošanā mazais bizness sastopas ar daudziem ierobežojumiem nepietiekamu resursu dēļ. Pēc veiktā pētījuma tika izstrādāts mārketinga plāns konkrētam uzņēmumam. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lagodzinska, A., Andersone, I. (2020). Pētījums par mārketinga plānošanas alternatīvam mazajā uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 78 lpp.
Keywords mārketinga plānošana, mārketings, mazais uzņēmums, alternatīvas
Keywords in English marketing planning, marketing, small business, alternatives
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.05.2020 11:00:54