Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības konkurētspējas paaugstināšanas veidu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Ways to Increase Retail Competitiveness
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Mg. oec., U. Kamols, docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autors: Dāvis Tīsons Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. (prakt.), Mg.oec Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Mazumtirdzniecības konkurētspējas paaugstināšanas veidu novērtējums Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas – teorētiskā un pētījuma, 13 nodaļas, 6 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ievietoti 31 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā iekļauts 1 pielikums uz 3 lapām. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pirmajā daļā tiek apskatīta tirdzniecības nozare, konkurences teorētiskie aspekti, un konkurētspējas teorētiskais raksturojums, kā arī tiek apskatītas konkurētspējas novērtēšanas metodes. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts uzņēmums SIA “Premiumstore”. Tiek novērtēta uzņēmuma konkurētspēja, kur tiek noskaidrots, ka uzņēmumam nepieciešams paaugstināt konkurētspēju, lai tas spētu konkurēt ar ciešākajiem konkurentiem. Un tiek piedāvāti konkurētspējas paaugstināšanas veidi – jaunieveduma izveidošana, veikalu skaita paplašināšana un reklāmu izvietošana, kas savā starpā tiek novērtēti. Kā arī autors piedāvā veidu, kā visefektīvāk paaugstināt uzņēmuma SIA “Premiumstore” konkurētspēju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tīsons D., Jakubāne, J. (2020). Mazumtirdzniecības konkurētspējas paaugstināšanas veidu novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 67.lpp.
Atslēgas vārdi Konkurence, konkurētspēja, mazumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Competition, competitiveness, retail
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2020 23:54:57