Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazumtirdzniecības konkurētspējas paaugstināšanas veidu novērtējums
Title in English Evaluation of Ways to Increase Retail Competitiveness
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer Mg. oec., U. Kamols, docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba autors: Dāvis Tīsons Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. (prakt.), Mg.oec Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Mazumtirdzniecības konkurētspējas paaugstināšanas veidu novērtējums Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas – teorētiskā un pētījuma, 13 nodaļas, 6 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ievietoti 31 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā iekļauts 1 pielikums uz 3 lapām. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pirmajā daļā tiek apskatīta tirdzniecības nozare, konkurences teorētiskie aspekti, un konkurētspējas teorētiskais raksturojums, kā arī tiek apskatītas konkurētspējas novērtēšanas metodes. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts uzņēmums SIA “Premiumstore”. Tiek novērtēta uzņēmuma konkurētspēja, kur tiek noskaidrots, ka uzņēmumam nepieciešams paaugstināt konkurētspēju, lai tas spētu konkurēt ar ciešākajiem konkurentiem. Un tiek piedāvāti konkurētspējas paaugstināšanas veidi – jaunieveduma izveidošana, veikalu skaita paplašināšana un reklāmu izvietošana, kas savā starpā tiek novērtēti. Kā arī autors piedāvā veidu, kā visefektīvāk paaugstināt uzņēmuma SIA “Premiumstore” konkurētspēju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tīsons D., Jakubāne, J. (2020). Mazumtirdzniecības konkurētspējas paaugstināšanas veidu novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 67.lpp.
Keywords Konkurence, konkurētspēja, mazumtirdzniecība
Keywords in English Competition, competitiveness, retail
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.05.2020 23:54:57