Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstības iespējas Mārupē
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the Development of a Catering Company in Marupe
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Mg. oec., U. Kamols, docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autore: Annija Safranoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstības iespējas Mārupē Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp, tajā iekļauti 19 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti latviešu, 4 angļu, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Sabiedriskās ēdināšanas nozare ir strauji mainīga, ēdināšanas uzņēmumiem jāspēj pielāgoties vides mainībai. Iedzīvotāju izdevumi ēdināšanas nozarei pieaug vienmērīgi ar darba samaksas pieaugumu, kas nozīmē, ka nozarei ir nozīmīga vieta iedzīvotāju ikdienā. Mārupes novadā atrodas trīs tipu 19 ēdināšanas iestādes, jaunam ēdināšanas uzņēmumam ir iespējas veidot nebijušu konceptu un atrasties apkaimēs, kur nav pieejamas ēdināšanas iestādes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Safranoviča, A., Andersone, I. (2020). Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstības iespējas Mārupē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUKV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.
Atslēgas vārdi Ēdināšanas uzņēmumi, attīstības iespējas, ēdināšana Mārupē, attīstība Mārupē
Atslēgas vārdi angļu valodā Catering companies, development opportunities, catering in Marupe, development in Marupe
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2020 21:13:22