Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstības iespējas Mārupē
Title in English Opportunities for the Development of a Catering Company in Marupe
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Mg. oec., U. Kamols, docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba autore: Annija Safranoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstības iespējas Mārupē Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp, tajā iekļauti 19 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti latviešu, 4 angļu, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Sabiedriskās ēdināšanas nozare ir strauji mainīga, ēdināšanas uzņēmumiem jāspēj pielāgoties vides mainībai. Iedzīvotāju izdevumi ēdināšanas nozarei pieaug vienmērīgi ar darba samaksas pieaugumu, kas nozīmē, ka nozarei ir nozīmīga vieta iedzīvotāju ikdienā. Mārupes novadā atrodas trīs tipu 19 ēdināšanas iestādes, jaunam ēdināšanas uzņēmumam ir iespējas veidot nebijušu konceptu un atrasties apkaimēs, kur nav pieejamas ēdināšanas iestādes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Safranoviča, A., Andersone, I. (2020). Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstības iespējas Mārupē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUKV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.
Keywords Ēdināšanas uzņēmumi, attīstības iespējas, ēdināšana Mārupē, attīstība Mārupē
Keywords in English Catering companies, development opportunities, catering in Marupe, development in Marupe
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.05.2020 21:13:22