Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas loma ierobežoto un aizliegto preču kontrolē”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Customs in Control of Restricted and Prohibited Items”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Ierobežoto un aizliegto preču kontrole ir aktuāla tēma, pieaugot globālās tirdzniecības apjomiem un palielinoties nelikumīgā tirgus vērtībām. Sabiedrības un valsts drošība ir atkarīga no importa un eksporta preču kontroles. Bez ierobežoto un aizliegto preču klasificēšanas rastos dažādākie drošības un fiskālie riski, kas negatīvi ietekmētu valsts drošību, ekonomiku, iedzīvotāju labklājību un organizētās noziedzības attīstību. Efektīvai preču kontrolei muitas dienestam ir jābūt informētam, apmācītam un tehnoloģiski nodrošinātam identificēt preces ikdienas ienākošajā un izejošajā plūsmā. Bakalaura darbs tēma ir „Muitas loma ierobežoto un aizliegto preču kontrolē” un bakalaura darba mērķis ir novērtēt muitas kontroles mehānismus ierobežoto un aizliegto preču kontrolē muitas kontroles punktā (MKP) 0210 un izteikt secinājumus un priekšlikumus, kas varētu uzlabot kontroli šajā jomā. Darba galvenie uzdevumi: • apkopot informāciju par muitas dienesta darbību, muitas iestādes nozīmi un ierobežoto un aizliegto preču grupām un šo jomu regulējošajiem tiesību aktiem; • izveidot aprakstus par MKP 0210 darba uzdevumiem, to veikšanu un izanalizēt ienākošo un izejošo kravu kontroles mehānismus, un sniegt priekšlikumus kontroles procesa uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 54 lappusēm, 3 daļām, 7 attēliem, 1 tabulas, 31 literatūras avota un 3 pielikumiem. Pirmajā daļā tiek apkopota informācija par muitas dienesta darbību, tā vēsturi un attīstību, kā arī tiek noteikts muitas iestādes un muitas lietu jēdziens. Otrajā daļā tiek veidoti apraksti par ierobežoto un aizliegto preču grupām un tiek apskatīta problemātika pasaulē un Latvijā. Trešajā nodaļā tiek raksturoti muitas kontrolpunkta MKP 0210 veicamie uzdevumi, to regulējums un preču kontroles mehānismi. Darba praktiskā nozīme ir bakalaura darba rezultāti un priekšlikumi, lai muitas iestādes varētu efektīvāk atklāt un novērst ierobežoto un aizliegto preču neatļautu pārvietošanu.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: muitas uzdevumi, ierobežoto un aizliegto preču kontrole, ierobežoto un aizliegto preču mehānismi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: customs tasks, control of restricted and prohibited goods, mechanisms of restricted and prohibited goods.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2020 15:43:13