Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla strukturizācija uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai
Nosaukums angļu valodā Structuration of Staff for Improvement of Efficiency of Economic Activity of an Enterprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Anotācija Bakalaura darba autors: Konstantīns Ozerovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Mg.oec. Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Personāla strukturizācija uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 11 tabulas, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu, 7 avoti angļu, un 20 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba rezultātā tika izpētīta dažādu faktoru ietekme uz uzņēmuma efektivitāti un tika veikta uzņēmuma "X" pašreizējās situācijas analīze. Svarīgākie faktori attiecīgā uzņēmuma ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai ir nepieciešamība izveidot organizatorisko struktūru un ieviest skaidru darba dalīšanu starp darbiniekiem, kā arī izstrādāt un ievest motivācijas sistēmu un darba samaksas tiešo atkarību no darbinieku rezultātiem. Lai uzlabotu saimnieciskās darbības efektivitāti, autors ir izstrādājis neliela telekomunikāciju uzņēmuma organizācijas struktūru, kuru var ieviest, ņemot vērā esošos uzņēmuma biznesa procesus, kā arī personāla iespējas un pieredzi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozerovs, K., Balabka, N. (2020). Personāla strukturizācija uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 67 lpp.
Atslēgas vārdi efektivitāte, personāls, vadība, darba dalīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency, staff, management, division of labor
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2020 13:33:38