Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla strukturizācija uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai
Title in English Structuration of Staff for Improvement of Efficiency of Economic Activity of an Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Abstract Bakalaura darba autors: Konstantīns Ozerovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Mg.oec. Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Personāla strukturizācija uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 11 tabulas, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu, 7 avoti angļu, un 20 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba rezultātā tika izpētīta dažādu faktoru ietekme uz uzņēmuma efektivitāti un tika veikta uzņēmuma "X" pašreizējās situācijas analīze. Svarīgākie faktori attiecīgā uzņēmuma ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai ir nepieciešamība izveidot organizatorisko struktūru un ieviest skaidru darba dalīšanu starp darbiniekiem, kā arī izstrādāt un ievest motivācijas sistēmu un darba samaksas tiešo atkarību no darbinieku rezultātiem. Lai uzlabotu saimnieciskās darbības efektivitāti, autors ir izstrādājis neliela telekomunikāciju uzņēmuma organizācijas struktūru, kuru var ieviest, ņemot vērā esošos uzņēmuma biznesa procesus, kā arī personāla iespējas un pieredzi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozerovs, K., Balabka, N. (2020). Personāla strukturizācija uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 67 lpp.
Keywords efektivitāte, personāls, vadība, darba dalīšana
Keywords in English efficiency, staff, management, division of labor
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.05.2020 13:33:38