Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla vadības funkciju pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Personnel Management Functions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Noslēguma darba autors: Raimonds Sils Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla vadības funkciju pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 28 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 42 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veicot aptaujas pētījumu, darba ietvaros tika noskaidrots, ka NMPD trūkst motivācijas sistēmas, īpaši nemonetārā motivācijas sistēma. Kvalificēti darbinieki ir organizācijas galvenie resursi, bet NMPD strādā personāls, kurš vai nu apmācības veic par saviem līdzekļiem, vai arī to neveic vispār, ir jāizskata varianti veidot apmācības arī NMPD personālam. Motivācijas sistēmas izstrāde un apmācību ieviešana, nav iedomājama bez novērtēšanas sistēmas, bet darbinieku novērtēšana NMPD tiek veikta atbilstoši likumdošanai, bet tā pamatā tiek veikta formāli, pēc iegūtajiem datiem netiek izvērtēta un izstrādāta konkrēta motivācijas sistēma vai apmācību iespējas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sils., R. (2020). Personāla vadības funkciju pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 79 lpp.
Atslēgas vārdi Novērtēšanas, apmācības un motivācija nepieciešmība
Atslēgas vārdi angļu valodā The need for assessment, training and motivation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2020 10:14:18