Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla vadības funkciju pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Development of Personnel Management Functions
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Noslēguma darba autors: Raimonds Sils Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla vadības funkciju pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 28 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 42 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veicot aptaujas pētījumu, darba ietvaros tika noskaidrots, ka NMPD trūkst motivācijas sistēmas, īpaši nemonetārā motivācijas sistēma. Kvalificēti darbinieki ir organizācijas galvenie resursi, bet NMPD strādā personāls, kurš vai nu apmācības veic par saviem līdzekļiem, vai arī to neveic vispār, ir jāizskata varianti veidot apmācības arī NMPD personālam. Motivācijas sistēmas izstrāde un apmācību ieviešana, nav iedomājama bez novērtēšanas sistēmas, bet darbinieku novērtēšana NMPD tiek veikta atbilstoši likumdošanai, bet tā pamatā tiek veikta formāli, pēc iegūtajiem datiem netiek izvērtēta un izstrādāta konkrēta motivācijas sistēma vai apmācību iespējas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sils., R. (2020). Personāla vadības funkciju pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 79 lpp.
Keywords Novērtēšanas, apmācības un motivācija nepieciešmība
Keywords in English The need for assessment, training and motivation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.05.2020 10:14:18