Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zīmola veidošana digitālajā vidē
Nosaukums angļu valodā Branding in the Digital Environment
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mg. oec., U. Kamols, docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba autore: Tīna Ratniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec Rita Greitāne Bakalaura darba temats: “Zīmola veidošana digitālajā vidē” Bakalaura darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 35 angļu, 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Digitālā vide strauji attīstās un mainās, uzņēmumiem nākas sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm un pielāgoties tām. Izveidot zīmolu digitālajā vidē vieglāk ir tiem, kuri tikai atrodas tajā un koncentrējas uz to. Zīmols digitālajā vidē un digitālais mārketings ir kā viens vesels, uzņēmumam aktīvi jāseko līdzi jaunākajām digitālā mārketinga tendencēm. Veidojot zīmolu digitālajā vidē, jāizveido pārdomāta zīmola grāmata un jāveido aktīva komunikācija starp uzņēmumu un patērētāju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ratniece, T., Greitāne R. (2020) Zīmola veidošana digitālajā vidē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 82 lpp.
Atslēgas vārdi Zīmols, zīmola veidošana, digitālā vide, digitālais mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Brand, brand building, digital environment, digital marketing
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2020 19:29:03