Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Latvijas farmācijas nozares attīstības scenāriju izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of Development Scenarios of Pharmaceutical Industry in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Profesores p.i. I.Voronova
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Latvijas farmācijas nozares attīstības scenāriju izvērtējums”. Darba autore Māra Priedoliņa. Darba vadītāja RTU Dr.oec. Ilze Judrupa. Maģistra darba mērķis ir noteikt farmācijas nozares attīstības scenārijus un veikt to izvērtējumu. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika veikta teorētiskā materiāla analīze par farmācijas nozari un attīstību, farmācijas nozares statistisko datu analīze un uz tās pamata veikta attīstības scenāriju izstrāde. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā sniegta teorētiskā informācija par attīstību, tās novērtēšanu, kā arī raksturota farmācijas nozare un tās specifika. Otrajā daļā veikta farmācijas nozares attīstības analīze no 2010. līdz 2018. gadam to izdalot trīs apakšnozarēs: farmaceitisko izstrādājumu ražošana, farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība un farmaceitisko izstrādajumu mazumtirdzniecība. Trešajā daļā veikta divu attīstības scenāriju izstrāde no 2019. līdz 2023. gadam, kas balstīta uz iepriekšējo gadu tendenci un koncentrācijas pieaugumu. Veikta scenāriju novērtēšana. Latvijas farmācijas nozarē ir izplatīta vertikālā un horizontālā integrācija, kas ar vien pastiprinās. Nozare ir augsti koncentrēta. Nozarei attīstoties uz šī brīža tendences, koncentrācija palielinās un uzņēmumu skaits samazinās. Vairākiem uzņēmumiem ir cita veida saistība, kas nav apvienības vai integrācija, kas vēl vairak pastiprina koncentrāciju farmācijas nozarē. Maģistra darba kopapjoms ir 90 lappuses, tajā iekļautas 25 tabulas, 61 attēli un 4 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 58 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Farmācija, apgrozījums, mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražošana, modelēšana, nozare.
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharmacy, turnover, retail, wholesale, production, modeling, industry.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2020 14:35:06