Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Latvijas farmācijas nozares attīstības scenāriju izvērtējums
Title in English Assessment of Development Scenarios of Pharmaceutical Industry in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Profesores p.i. I.Voronova
Abstract Maģistra darba tēma ir “Latvijas farmācijas nozares attīstības scenāriju izvērtējums”. Darba autore Māra Priedoliņa. Darba vadītāja RTU Dr.oec. Ilze Judrupa. Maģistra darba mērķis ir noteikt farmācijas nozares attīstības scenārijus un veikt to izvērtējumu. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika veikta teorētiskā materiāla analīze par farmācijas nozari un attīstību, farmācijas nozares statistisko datu analīze un uz tās pamata veikta attīstības scenāriju izstrāde. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā sniegta teorētiskā informācija par attīstību, tās novērtēšanu, kā arī raksturota farmācijas nozare un tās specifika. Otrajā daļā veikta farmācijas nozares attīstības analīze no 2010. līdz 2018. gadam to izdalot trīs apakšnozarēs: farmaceitisko izstrādājumu ražošana, farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība un farmaceitisko izstrādajumu mazumtirdzniecība. Trešajā daļā veikta divu attīstības scenāriju izstrāde no 2019. līdz 2023. gadam, kas balstīta uz iepriekšējo gadu tendenci un koncentrācijas pieaugumu. Veikta scenāriju novērtēšana. Latvijas farmācijas nozarē ir izplatīta vertikālā un horizontālā integrācija, kas ar vien pastiprinās. Nozare ir augsti koncentrēta. Nozarei attīstoties uz šī brīža tendences, koncentrācija palielinās un uzņēmumu skaits samazinās. Vairākiem uzņēmumiem ir cita veida saistība, kas nav apvienības vai integrācija, kas vēl vairak pastiprina koncentrāciju farmācijas nozarē. Maģistra darba kopapjoms ir 90 lappuses, tajā iekļautas 25 tabulas, 61 attēli un 4 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 58 informācijas avoti.
Keywords Farmācija, apgrozījums, mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražošana, modelēšana, nozare.
Keywords in English Pharmacy, turnover, retail, wholesale, production, modeling, industry.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.05.2020 14:35:06