Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums "Starptautiskā mārketinga stratēģija transporta un uzglabāšanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “International marketing strategy in transport and storage enterprises”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Artūrs Zeps
Recenzents Rīgas Tehniskās universitātes Studiju departamenta Direktora vietnieks (izglītības jomā) U.Citskovskis
Anotācija Bakalaura darba autore Anastasija Kvitova izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas mācību un konsultāciju pakalpojuma uzņēmuma paplašināšanas stratēģija Baltijas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir palielināt mācību un konsultāciju pakalpojuma uzņēmumu peļņu, paplašinot uzņēmējdarbību Baltijas tirgū. Lai novērtētu iespējamos attīstības tirgus un to apgūšanas stratēģijas, pētījuma ietvaros tiek izstrādāta ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas novērtēšanas metode. Metodes pamatā ir ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas izvēles kritēriju un darbības plāna vadlīniju izstrāde. Šī darba pirmajā daļā tiek aprakstīta ārējā tirgus apgūšanas būtība, tā ietver - biznesa praksē zināmas ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas, pieejamos atbalsta instrumentus šo stratēģiju realizēšanai, lēmumu pieņemšanas teorētisko aspektu un ārējā tirgus izvēles principus. Otrajā daļā, balstoties uz informācijas avotiem un ekspertu sniegtajām atbildēm, tiek izvēlēti mācību un konsultāciju pakalpojuma nozarei svarīgākie darbības rādītāji. Tiek izstrādāti ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas novērtēšanas kritēriji, tiem, balstoties uz ekspertu sniegtajām atbildēm, tiek piešķirti svarīguma koeficienti, lai varētu pieņemt lēmumu par efektīvāko ārējā tirgus stratēģiju. Pēc tam tiek veidotas darbības plāna vadlīnijas ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas realizēšanai, kas ietver konkrētu darbību sarakstu un laiku šo darbību izpildei. Trešajā daļā, balstoties uz pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētu Latvijas mācību un konsultāciju pakalpojuma uzņēmumu tiek aprakstīta ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas izvēles metode un sagatavots konkrētu darbību saraksts stratēģijas ieviešanai. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi Latvijas mācību un konsultāciju pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu, kas vēlas apgūt ārējos tirgus, vadībai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir iekļauti 6 attēli, 17 tabulas un 8 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 102 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi tirgus apgūšanas stratēģija, tirgus izvēles principi
Atslēgas vārdi angļu valodā market acquisition strategy, market selection principles
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2020 07:23:53