Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language "Starptautiskā mārketinga stratēģija transporta un uzglabāšanas uzņēmumos”
Title in English “International marketing strategy in transport and storage enterprises”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Artūrs Zeps
Reviewer Rīgas Tehniskās universitātes Studiju departamenta Direktora vietnieks (izglītības jomā) U.Citskovskis
Abstract Bakalaura darba autore Anastasija Kvitova izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas mācību un konsultāciju pakalpojuma uzņēmuma paplašināšanas stratēģija Baltijas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir palielināt mācību un konsultāciju pakalpojuma uzņēmumu peļņu, paplašinot uzņēmējdarbību Baltijas tirgū. Lai novērtētu iespējamos attīstības tirgus un to apgūšanas stratēģijas, pētījuma ietvaros tiek izstrādāta ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas novērtēšanas metode. Metodes pamatā ir ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas izvēles kritēriju un darbības plāna vadlīniju izstrāde. Šī darba pirmajā daļā tiek aprakstīta ārējā tirgus apgūšanas būtība, tā ietver - biznesa praksē zināmas ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas, pieejamos atbalsta instrumentus šo stratēģiju realizēšanai, lēmumu pieņemšanas teorētisko aspektu un ārējā tirgus izvēles principus. Otrajā daļā, balstoties uz informācijas avotiem un ekspertu sniegtajām atbildēm, tiek izvēlēti mācību un konsultāciju pakalpojuma nozarei svarīgākie darbības rādītāji. Tiek izstrādāti ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas novērtēšanas kritēriji, tiem, balstoties uz ekspertu sniegtajām atbildēm, tiek piešķirti svarīguma koeficienti, lai varētu pieņemt lēmumu par efektīvāko ārējā tirgus stratēģiju. Pēc tam tiek veidotas darbības plāna vadlīnijas ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas realizēšanai, kas ietver konkrētu darbību sarakstu un laiku šo darbību izpildei. Trešajā daļā, balstoties uz pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētu Latvijas mācību un konsultāciju pakalpojuma uzņēmumu tiek aprakstīta ārējā tirgus apgūšanas stratēģijas izvēles metode un sagatavots konkrētu darbību saraksts stratēģijas ieviešanai. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi Latvijas mācību un konsultāciju pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu, kas vēlas apgūt ārējos tirgus, vadībai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir iekļauti 6 attēli, 17 tabulas un 8 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 102 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords tirgus apgūšanas stratēģija, tirgus izvēles principi
Keywords in English market acquisition strategy, market selection principles
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.05.2020 07:23:53